Menu
Obec Kovanice
Obec Kovanice

Současnost

Kovanice,Chvalovice jsou obcemi ležícími v okrese Nymburk, na půl cesty mezi Nymburkem a Poděbrady. Mají 784 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 808 ha.

Kostel svatého Václava

Kostel sv. Václava uvádí již roku 1350 ve starých písemných památkách jako kostel farní.V husických dobách podobně jako mnoho jiných kostelů v Čechách i fara byly obsazeny farářem i knězem.

Zpustlý chrám  byl obnoven  r.1601 držitelem statku Kovanic, nymburským primasem Janem Huňatým, jen však pro účely ,,pod obojí".V třicetileté válce byl kostel zničen a proto připojena farnost k nymburskému děkanství.Dle přiznání fase z doby Marie Terezie náleželo k záduší kostela 3 korce žitných polí a 2 kusy lesa, výměry 3 provazců neb 3 strychů.

V Ietech 1763-72 Kateřina Rychterová, majitelka Kovanic, dala na věž zavěit dva nové zvony. Roku 1897 byl nákladem knížete Filipa z Hohenlohe zvětšen a opraven. Loď byla prodloužena o 7 m v celé šířce. Jednolodní, obdélníkové s pravoúhle uzavřeným presbytářem a hranolovou věží po jižní straně. Okna půlkruhová, uzavřená, po severní straně lodi dva opěráky, v jižní stěně lodi pozdně gotický portál z 2. poloviny 15. století. Presbytář zaklenut křížovou klenbou s hřebínky ze 16. století, triumfální oblouk lomený, gotický ze 14. století. Loď sklenuta val. s lunetami. Zařízení pseudoroma  z konce 19. století. Kazatelna, baroko z poloviny 18. století. V lodi obraz svatého Václava od  V. Kramolína kolem roku 1770. Dále figurální náhrobníky ( pozoruhodná rustikální renesance z roku l. 1577-82) členů rodu Chvalovských. Sochy Krista a anděla - baroko z poloviny 18. století (poškozeny a uloženy na faře).

Rodák kovanický, Fr.Vorlíček velkoobchodník na Praze-Smíchově, daroval chrámu nové varhany.Do věže byly zavěšeny tři zvony. Na největším z nich / váží 5 centů/ jsou reliéfy sv. Václava a Jana Nepomuckého. Druhý a třetí zvon / umíráček / jest bez ozdob.

Dne 09.06.2022 byla podepsána Darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouva o zřízení zákazu zcizení věcí mezi Římskokatolickou Farností - proboštství Poděbrady a Obcí Kovanice.

Příloha č.1.

Soupis předmětů v kostele sv. Václava v Kovanicecích. (5.28 MB)

Kostel sv. Václava v Kovanicích (4.05 MB)

K dnešnímu dni bylo vybráno na opravu kostela sv. Václava v Kovanicích 31 428,-Kč.

V měsíci dubnu bude proveden postřik všech dřevěných částí v kostele proti červotoči. 

 

V roce 2023 bude probíhat od června do listopadu výstavba cyklostezky v částce  s DPH 1 088 984,-Kč a bezbarierového chodníku v částce s DPH 846 489,-Kč směrem od místního hřbitova Kovanice na Chvalovice.Výstavbu bude provádět Prostav s.r.o. Poděbrady.

Teploměr

4.10.2023 11:19

Aktuální teplota:

19,2 °C

Vlhkost:

70,7 %

Rosný bod:

13,7 °C

Aktuální stavy toků

4.10.2023 10:00

Aktuální výška:

22.1 cm

​​ První zmínka
o obci
​​ Počet
obyvatel
​​ SDH
Kovanice
​​ ČČK
Kovanice
​​ ČČK
Chvalovice
​​ FK
Kovanice
​​ MS Hořátev
- Kovanice

O obci 

Obec Kovanice tvoří dvě vsi - Kovanice a Chvalovice. Obě vsi mají bohatou historii. Kovanice se písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1266 v přídomku šlechtice ,,Zudonna de Kowanietz". V letech 1318 - 1323 měla statek v Kovanicích Bohuslava z Klučova. V roce 1368 podával faráře k místnímu kostelu sv. Václava Beneš Choustníka. Po něm taktéž učinil v roce 1374 Zdeněk z Krchleb. V roce 1376 patřil statek Elišce z Lichtenburka, vdově po Bočkovi z Kunštátu a z Poděbrad.  V roce 1459 získal Kovanice Petr ze Snětu jako statek kdysi patřící Kryštofovi z Věžek a jeho sestře Markétě. Své právo také uplatňoval Vítek z Kunštátu, ale má se za to, že pouze k nějakému dvoru, ale nikoliv k celé vsi. V roce 1548 vlastnili statek a tvrz bratři Jan a Zikmund Chvalovští z Ledec a po nich dědili v roce 1570 bratři Jan (+ 1577), Zikmund a Václav. Více z historie.