Menu
Obec Kovanice
Obec Kovanice

Aktuality

Kostel sv. Václava v Kovanicích

Sbírka na kostel sv. Václava v Kovanicích.

Datum: 23. 2. 2023

Obec Kovanice zřídila Transparentní účet č.ú. 123-9820250217/0100 na opravu sv. Václava v obci Kovanice.
Pro platbu na sbírku můžete si vybrat QR kód v různých částkách" 1000,-Kč, 3000,-Kč,5000,-Kč.

Zpívání v kostele sv. Václava v Kovanicích

Datum: 3. 11. 2022

Obec Kovanice Vás zve na Adventní koncert v kostele sv. Václava v Kovanicích dne 18.12.2022 v 16.hodin.

Návrh revitalizace,,Chvalovice parteru návsi obce Chvalovice"

Datum: 30. 6. 2022

Návrh revitalizace ,,Chvalovice parteru návsi obce Chvalovice"

#

Aplikace Česká Obec

Datum: 20. 9. 2018

Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store

#

Vánoční strom pro město Nymburk

Datum: 14. 12. 2011

Obec Kovanice darovala vánoční smrk městu Nymburk

#

Bezbariérové chodníky IV.etapa

Datum: 14. 9. 2011

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR na stavbu ,,Kovanice bezbariérové chodníky 4.etapa" příspěvek v částce 1 403 000,-Kč se spoluúčastí obce 1 390 144,-Kč.

#

Výměna oken a oprava se zateplením střechy MŠ Kovanice

Datum: 5. 8. 2010

V MŠ Kovanice dojde k výměně starých oken,dveří se zateplením střechy s novou izolací.Na tuto akci dostala obec příspěvek v částce 1 615 000,-Kč od Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

#

Třetí etapa bezbariérového chodníku v obci Kovanice.

Datum: 5. 8. 2010

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR na stavbu ,,Kovanice bezbariérové chodníky - 3.etapa" příspěvek v částce 2 029 000,-Kč se spoluúčastí obce 1 196 502,-Kč.
Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR na ,,Bezbariérové chodníky Kovanice - IV.etapa,projekt stavby - PD příspěvek v částce 180 000,-Kč se spoluúčastí obce 100 000,-Kč.

#

Rekonstrukce dětského hřiště v obci Chvalovice u Nymburka.

Datum: 5. 8. 2010

Obec Kovanice dostala dotaci od MMR ČR na stavbu ,,Rekostrukce dětského hřiště v obci Chvalovice" v částce 300 000,- se spoluúčastí obce v částce 131 576,-Kč.

#

Vánoční strom pro město Nymburk.

Datum: 16. 12. 2009

Obec Kovanice darovala městu Nymburk vánoční smrk.

#

Bezbariérový chodnik 2.etapa

Datum: 11. 11. 2009

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR na stavbu,,Kovanice bezbariérové chodníky 2.etapa příspěvek v částce 1 656 000,-Kč se spoluúčastí obce 1 062 080,-Kč.

#

První etapa bezbariérové chodníky v obci Kovanice.

Datum: 14. 8. 2008

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR ,,Kovanice bezbariérové chodníky 1.etapa přípěvek v částce 3 784 000,-Kč se spoluúčastí obce 1 994 690,-Kč

#

Třetí etapa rekonstrukce č.p.6 (fara)

Datum: 16. 7. 2008

Obec Kovanice dostala Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje dotaci na opravu fasády v částce 134 000,-Kč se spoluúčastí obce ve výši 401 019,-Kč.

#

Výměna čtyř oken ZŠ Kovanice.

Datum: 16. 7. 2008

Obc Kovanice dostala dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na výměnu čtyř oken v tělocvičně ZŠ Kovanice v částce 40 000,-Kč se spoluúčasti obce v částce 36 641,-Kč.

#

Vaše rychlost v obci - děti do škol (měřiče rychlosti).

Datum: 11. 6. 2008

Obec Kovanice dostala dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje ve výši 125 000,-Kč se spoluúčastí obce ve výši 55 880,-Kč.

Dotace úroků z úvěrů.

Datum: 6. 2. 2008

Obec Kovanice získala z Programu obnovy venkova (Středočeský kraj)na úhradu úvěru - Tlaková kanalizace,ČOV a vodovod dotaci ve výši 134 000,-Kč.

#

Konec ostudy? Kovanický kostel konečně dostane vež?

Datum: 9. 12. 2007

V Nymburských novinách napsal o novinář Miroslav S. Jilemnický zajímavý článek o našem místním kostele.

Nové www stránky

Datum: 18. 11. 2007

Obecní úřad v Kovanicích připravil ve spolupráci se společností Galileo Corporation s.r.o. nové www stránky obce.

#

Druhá etapa rekonstrukce č.p. 6 (fara)

Datum: 17. 10. 2007

Obec Kovanice dostala dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje na výměnu oken v částce 75 411,-Kč se spoluúčastí obce v částce 78 584,-Kč.

Podpora materiálního vybavení jednotky SDH obce.

Datum: 10. 10. 2006

Obec Kovanice dostala od Středočeského kraje na podporu materiálního vybavení jednotky SDH částku ve výši 34 920,-Kč.

#

Tlaková kanalizace a vodovod Kovanice,Chvalovice

Datum: 17. 5. 2006

Obec Kovanice dostala na stavbu Tlaková kanalizace a vodovod v obci Kovanice,Chvalovice dotaci z EU a OPI 33 481 153,-Kč a SFŽP ČR 4 463 553,-Kč se spoluúčastí obce 8 298 582,-Kč.

#

První etapa rekonstrukce č.p.6 (fara)

Datum: 8. 2. 2006

Obec Kovanice dostala z Programu obnovy venkova (Středočeský kraj) na rekonstrukci střechy č.p.6 (fara) dotaci ve výši 125 000,-Kč se spoluúčastí obce v částce 175 000,-Kč.

#

Plynofikace kotelen ZŠ a MŠ Kovanice.

Datum: 14. 7. 2004

Obec Kovanice dostala ze SFŽP ČR na výměnu koksových kotlů za plynové kotle v částce 139 500,-Kč a spoluúčast obce v částce 155 000,-Kč.

#

Udělení znaku a praporu obci.

Datum: 19. 6. 2003

Dne 19.června 2003 udělil výbor pro vědu,vzdělání,kulturu,mládež a tělovýchovu,podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny obci znak a prapor.

#

VISO 2002 Kovanice.

Datum: 11. 12. 2002

Varovný a informační systém obyvatelstvu Kovanice,Chvalovice zajistila obec Kovanice v celkové částce díla 422 934,-Kč.

#

Cyklistická stezka Nymburk - Kovanice - Chvalovice II.

Datum: 17. 7. 2002

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR na akci ,,Cyklistická stezka Nymburk - Kovanice - Chvalovice finanční příspěvek ve výši 1 010 000,-Kč se spoluúčastí obce v částce 1 139 986,-Kč.

#

Plynofikace obce Kovanice,Chvalovice.

Datum: 18. 7. 2001

Obec Kovanice dostala ze SFŽP ČR na stavbu,,Plynofikace" finanční podporu
2 972 000,-Kč se spoluúčastí obce
3 028 000,-Kč.

#

Cyklostezka - Nymburk - Kovanice - Chvalovice.

Datum: 13. 6. 2001

Obec Kovanice dostala ze SFDI ČR příspěvek na akci ,,Cyklostezka Nymburk - Kovanice - Chvalovice I A
ve výši 650 000,-Kč a na akci I C od MMR ČR ve výši 522 000,-Kč se spoluúčasti obce
319 030,-Kč

Povrchová dešťová kanalizace v obci Kovanice.

Datum: 20. 9. 2000

V obci Kovanice byla provedena stavba povrchová dešťová kanalizace z nové zástavby v částce 746 405,-Kč.

#

Dešťová kanalizace + chodník v obci Chvalovice.

Datum: 12. 8. 1998

V obci Chvalovice byla provedena stavba povrchové kanalizace a chodníku podle silnice I/38 v částce 731 576,-Kč.

Teploměr

4.10.2023 11:51

Aktuální teplota:

19,3 °C

Vlhkost:

72,1 %

Rosný bod:

14,1 °C

Aktuální stavy toků

4.10.2023 10:00

Aktuální výška:

22.1 cm

​​ První zmínka
o obci
​​ Počet
obyvatel
​​ SDH
Kovanice
​​ ČČK
Kovanice
​​ ČČK
Chvalovice
​​ FK
Kovanice
​​ MS Hořátev
- Kovanice

O obci 

Obec Kovanice tvoří dvě vsi - Kovanice a Chvalovice. Obě vsi mají bohatou historii. Kovanice se písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1266 v přídomku šlechtice ,,Zudonna de Kowanietz". V letech 1318 - 1323 měla statek v Kovanicích Bohuslava z Klučova. V roce 1368 podával faráře k místnímu kostelu sv. Václava Beneš Choustníka. Po něm taktéž učinil v roce 1374 Zdeněk z Krchleb. V roce 1376 patřil statek Elišce z Lichtenburka, vdově po Bočkovi z Kunštátu a z Poděbrad.  V roce 1459 získal Kovanice Petr ze Snětu jako statek kdysi patřící Kryštofovi z Věžek a jeho sestře Markétě. Své právo také uplatňoval Vítek z Kunštátu, ale má se za to, že pouze k nějakému dvoru, ale nikoliv k celé vsi. V roce 1548 vlastnili statek a tvrz bratři Jan a Zikmund Chvalovští z Ledec a po nich dědili v roce 1570 bratři Jan (+ 1577), Zikmund a Václav. Více z historie.